Szakmai bemutatkozó

Jövőbarát Alapítvány

Civil szervezetünk 1993 óta - korábban Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány néven - végzett tevékenységét 2002-től, Jövőbarát Alapítvány néven folytatja, minden rászoruló ill. programjainkat választó, és nem csak a III. kerületben élő fiatal számára, térítés nélkül. A Jövőbarát Alapítvány 2002. november 12-én került bejegyzésre, közhasznú szervezetként.

Az Alapítvány fővédnöke Göncz Árpád, erkölcsi támogatói közé tartozik dr. Habsburg György, Eszenyi Enikő, Barabás Évi, Kovács Koko István, Pindroch Csaba, Vágó István, Hrutka Róbert is.

„A droghasználat a társadalom minden rétegében megjelenik, azonban a társadalmi integrációból kiszoruló fiatalok esetében a droghasználat és annak hátrányos következményeinek valószínűsége nagyobb. Éppen ezért különös figyelemmel kell lenni a társadalom és a közösségek értékvilágára, az egyéni fejlődés lehetőségeire."

(Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására - részlet)

Programjaink, a fiatalok igényei szerint bővülő kínálataink, és rendezvényeink a veszélyeztetett fiatalok érdeklődésének középpontjában vannak.

Az alapprogram, a hétvégi Éjféli Sportbajnokság péntek és szombat esténként főleg a sporttal, illetve az egyéb kulturális programokkal (teaház meghívott vendégekkel, színházlátogatás, kirándulások), vonzotta a fiatalokat.

A 2007-ben beindított alternatív napközbeni ellátás a KRÉM (sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő, hasznos időtöltést és felügyeletet biztosító klubfoglalkozás) 2008 februárjától már heti három, majd szeptembertől heti négy alkalommal tart nyitva. A Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdésében szabályozott alternatív napközbeni ellátás, a helyi igényekhez igazodóan, a célcsoport életkori sajátosságainak megfelelően megszervezhetőek az alapítvány jelen adottságai keretében.

 

Az Alapítvány klubja egy olyan közösségi teret nyújt a betérő fiataloknak, ahol megismerhetik egymást, meghallgatják őket, ahol figyelnek rájuk. Védett környezetben vannak, ahol az egymás elfogadását, a pozitív életszemléletet helyezzük előtérbe. Egy hely, ahol kevés, de alapvető szabályt betartva tölthetik el szabadidejüket, ahol megmelegedhetnek, zsíros kenyeret, szendvicset, teát, szörpöt kaphatnak. Az összetalálkozásokból, a szabad beszélgetésekből fakadóan megértést és meghallgatást kapnak.

Állandó sportolási lehetőségek (pingpong, asztali foci, biliárd, sakk) mellett a fiatalok, társasjátékozhatnak, felvilágosító, megelőző folyóiratokat, könyveket, szórólapokat olvashatnak.Az állandó programok mellett igyekszünk olyan egyéb kulturális programokat elérhetővé tenni, amik erősítik a közösséget, illetve alternatívákat kínálnak egy színesebb életre, életvitelre, a szabadidő eltöltésére, és mindamellett példaértékűek is. Hisszük, hogy ezek a programok, a sokszor sivár, érték és érzelemmentes életükbe távlatokat nyitnak.

A célcsoportunk az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetű gyermekek, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év felettiek. Ők elsősorban Budapest III. kerületében - a klub vonzáskörzetében - élő fiatalok, akiknél a háttérben sokszor deviáns szülői viselkedés áll, amit a család rossz anyagi helyzete súlyosbít. Sokuk, miután felszabadult az iskolai kötöttségek alól, motiváció hiányában otthon unatkozik, vagy az utcát járja. Számukra az iskola kudarcaik helyszíne, így az nem vonzza őket, más befogadó intézmény pedig nincsen. Marad az utca világa, ahol a semmittevésből, a lehetőségek hiányából adódóan könnyen sodródhatnak a tiltott élvezeti cikkek, illetve a bűnözés felé. Ők a megfelelő családi háttér és képzettség hiánya miatt nem rendelkeznek alapvető ismeretekkel, így az egészséges életmód, az emberek közötti kommunikáció, a tolerancia terén is hiányosságaik vannak.

Ezek a veszélyeztetett fiatalok - akiknek saját otthoni körülményeik ehhez a legcsekélyebb lehetőséget sem nyújtják - a programjainkon keresztül esélyt kapnak az egészséges életmód, a helyes életvitel, a kultúra átélésére.

A pozitív környezeti és családi minta hiányában különösen fontos megerősíteni az önbizalmukat, megmutatni a szabadidejük tartalmas eltöltésének lehetőségeit, hogy megtalálják önmagukat a megismert önkifejező technikákban, mert így nagyobb eséllyel fogják visszautasítani a drogok által kínált hamis kábulatot.

Célunk, hogy olyan klubhelyiséget, ill. programokat kínáljunk a célcsoportnak, ahol a szociálisan terhelt lakóterületeken élő gyermekek a lakáson kívül töltött szabadidejüket, oly módon tudják eltölteni, amely egészséges testi és lelki fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges. Célunk, hogy a norma- és értékteremtő programok minél több rászoruló fiatalt érjenek el. Az Éjféli Sportbajnokság és a KRÉM-en belüli programokkal olyan viselkedés- és magatartásformát segítünk elsajátítani, ami mind az egyén, mind a környezet számára jelentősen csökkenti a deviáns viselkedésből adódó veszélyeket, segíti a fiatalok szocializációját, és a társadalomba való beilleszkedést. A programok segítik az egészségesebb életmód megismerését. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok saját megszokott környezetükben, oldott hangulatban, egymást segítve sportolhatnak, tanulhatnak, művelődhetnek és juthatnak sikerélményekhez.A fiatalok, drogmentesen, védett környezetben tölthetik a szabadidejüket.


Nyomtatás   E-mail